LEDELSE

Ledelse er afgørende for hvorvidt en organisation fungerer, har succes og overlever. Ledelse er samtidig det brændpunkt, hvor mennesker befinder sig i nogle af de største dilemmaer og udfordringer i det professionelle liv.

Ledelse- og organisationsudvikling handler om at lede efter nye og flere veje at gå, samtidig med at man leder efter det der spænder ben for at kunne skabe det ønskede i organisationen. Og ikke mindst handler ledelse om at skabe stabile platforme i landskabet af evige forandringer, hvorfra der kan tages et godt afsæt.

Mit arbejde med ledelse tager udgangspunkt i, at der først bliver skabt ny viden og bevægelse, når man kommer ud på den anden side af lederflosklerne.
sidsel_dot