LEDERCOACHING

Jeg varetager coaching af ledere og lederteams i forskellige organisatoriske niveauer og sammenhænge. Fokus er styrkelse af lederen og lederteamet og ikke mindst det at skabe et energigivende refleksionsrum.

Sigtet med coachingen er:

  • at skabe en fornemmelse af øgede handlemuligheder
  • at kunne skærpe hvad der ligger til grund for, at man vælger det ene frem for det andet
  • at kunne gøre dilemmaer til en vidende position, fordi man som professionel og leder har øje for de forskellige effekter på organisationen i de valg der bliver taget
  • at skabe en stemning af at være undersøgende sammen, frem for evaluering og kritik, som ofte blot skaber forsvar og lukkede positioner

> Læs mere om Coaching
> Mail eller ring for nærmere aftale