OM OS

Narrativ Konsulent er startet af Sidsel Arnfred i sommeren 2014, og varetager diverse konsultative opgaver som coaching, supervision, facilitering og undervisning for både private og offentlige organisationer.

Sidsel har arbejdet med ledelse, organisationsarbejde og personaleledelse i funktionen som leder i sundhedsvæsnet, og har forinden da praktiseret som jordemoder. Den narrative ide er udviklet både i ledelse samt i det konsultative og undervisningsmæssige felt som konsulent i firmaet Dispuk.

Ambitionen er at bidrage til at mennesker såvel i livet som i professionelle og organisatoriske sammenhænge får øget opmærksomhed på deres praksis og på det de derfor er medvirkende til at skabe af muligheder, relationer, stemninger, resultater, historier m.m. Både det der er i overensstemmelse med det man foretrækker og de intentioner man har; og det der ikke er.

Helt basalt skal vores konsultative arbejde bidrage til at skabe bevægelse, både i tanke og handling, og dermed også til generelt at skabe flere muligheder og mere kvalitet og kreativitet i organisationen.

Konsulentarbejdet sker i en overbevisning om, at når mennesker for en stund ikke udsættes for evaluering og vurdering og ikke oplever at skulle forsvare sig, så kan de langt lettere undersøge det sted de står, tage stilling deres ståsted og langt bedre bevæge sig og koordinere sig med andre.

Sidsel Arnfred