ORGANISATION

Det er afgørende for organisationer at finde måder at tale om det man ser forskelligt på og er uenige om. Det gør det muligt at trække på organisationens mangfoldige viden og erfaring, og det skaber rum for innovation og styrket samarbejde uden at relationen beskadiges.

Organisationsarbejde sker med det sigte at øge mulighederne for at koordinere sig i den fælles indsats for at opnå det bedst mulige, både forstået som samarbejde, stemning, engagement og resultat.

Som konsulent arbejder jeg på måder, som styrker både den enkelte, teamet, fællesskabet og organisationen fremadrettet.
sidsel_dot