Konsultation

Organisationskonsultation betyder forløb i organisationer med henblik på styrkelse af afdelinger, grupper eller hele organisationen. Det kan være styrkelse af sammenhængskraften i organisationen, styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere eller helt basalt at forbedre stemningen og samarbejdet.

Processen er bl.a. rettet mod det at skabe bedre koordination og fornyet handlekraft ved at give medarbejdere og ledelse et bedre overblik over de komplekse sammenhænge de indgår i og en bedre fornemmelse af sig selv i organisationen.

Jeg varetager konsultative forløb i grupper, afdelinger og organisationer, med fokus på komplekse organisatoriske problemstillinger og perspektiver. Både som længere sammensatte processer og som mindre ad hoc forløb.

> Mail eller ring for nærmere aftale