Coaching

Coaching handler om hjælp til at lykkes. Det sker bl.a. ved sammen at skabe et overblik over den kompleksitet eller de dilemmaer som den enkelte står i, for på den måde at finde nye veje at gå.

En del af det, som får mennesker til at opleve truende stress, er dét ikke at kunne se nogen handlemuligheder. Coaching handler om at blive klar over, at der ER veje at gå.

Jeg varetager:

  • coaching af enkeltpersoner og grupper
  • coaching af ledere og ledergrupper

> Læs om ‘Ledercoaching’
> Mail eller ring for nærmere aftale