Supervision

Supervision handler om at skabe et rum til refleksion for gruppen og for den enkelte. Det er et rum, hvor man kan blive klogere sammen, blandt andet fordi faglighed, samarbejde og faglig identitet udvikler sig, når der beskrives og begrebsliggøres.

Supervision er ikke kun at blive klogere på det fælles fag og opgaverne, men også på hinanden, på det faglige samarbejde og på sig selv i disse sammenhænge.

Jeg varetager:

  • faglig supervision i grupper og individuelt
  • supervision vedrørende samarbejdet i grupper, teams
  • og kollegiale sammenhænge

> Mail eller ring for nærmere aftale