WORKSHOPS

Vi skræddersyr workshops til dit team, din gruppe eller organisation. Dette er eksempler på workshops som er tilpasset de specifikke ønsker.

MØDER MED MENING

Ledere skal være i stand til at håndtere samarbejdsmøder og beslutningsprocesser i en demokratisk kultur, der ofte har enighed / konsensus som bestræbelse.

Men hvorfor opleves møder ofte som meningsløse og hvorfor er det så svært at gøre det, som bliver besluttet, ud i livet?

I denne workshop vil vi bl.a. udforske følgende:  • Hvordan kan man etablere mødeprocesser i en stemning af tillid?  • Hvordan høre de enkelte medarbejdere og positionere dem som eksperter?  • Hvordan skabe mulighed for koordinering af mening?  • Hvordan skabes tillid til en evt. efterfølgende beslutningsproces?

NARRATIVT INSPIRERET KONSULENTARBEJDE
 Konsulenter har mange og forskelligartede opgaver. Men fælles for dem er, at man som konsulent har en tid sammen med kunderne, men at det er kunderne, der skal gå videre og omsætte det, der er blevet arbejdet med i deres daglige praksis, når den konsultative proces slutter.

Denne workshop introducerer narrativ teori og praksis i det konkrete konsulentarbejde. Perspektivet leverer et begrebsapparat og en række konkrete praksis´er, der hjælper både i tilrettelæggelse af processer og i det konkrete arbejde, når processen er i gang.

LEDERENS EVINDELIGE ENSOMHED
Lederen skal i nogle tilfælde med sine beslutninger overtræde den gyldne regel om at være mod andre, som man ønsker at andre skal være mod sig – det idealtypiske billede af ”det gode”. Man forvalter magt og ulighed i en position ofte uden for fællesskabet.

Hvordan udøver jeg magt som leder? Og hvordan har jeg fortsat min menneskelighed med mig, når der skal træffes beslutninger, der gør ondt?  På baggrund af oplæg fra underviseren og på baggrund af drøftelser af deltagernes egne erfaringer, arbejdes der med undersøgelser af de dilemmaer og af de forskellige kræfter der trækker i os, når beslutninger skal tages og uligheden skal forvaltes.

> Læs mere Om Lederudvikling 

KOORDINERING OG NÆRVÆR GENNEM TANGO
I denne workshop bruger vi tango som redskab, fordi det giver os en kropslig og dermed anderledes tilgang til at opleve og erfare, hvad kontakt, kommunikation, ledelse og relationer handler om. Ved hjælp af tango kan vi mærke helt konkret, hvad der sker når en kommunikation har et godt flow eller mister sin energi og går i stå.

Formålet med workshoppen er at skabe en mulighed for at samarbejdende grupper på nye måder kan blive klogere på handlemulighederne i den daglige kommunikation og koordinering. Samtidig kan det blive en fælles oplevelse, der bl.a. øger forståelsen for det sociale samspil.

> Se vores folder om ”Koordinering og Nærvær” 

Tangoworkshop januar 2016

> Mail eller ring for nærmere aftale