WORKSHOPS

Vi skræddersyr workshops til dit team, din gruppe eller organisation. Dette er eksempler på workshops som er tilpasset de specifikke ønsker.

MØDER MED MENING
NARRATIVT INSPIRERET KONSULENTARBEJDE
LEDERENS EVINDELIGE ENSOMHED
KOORDINERING OG NÆRVÆR GENNEM TANGO
I denne workshop bruger vi tango som redskab, fordi det giver os en kropslig og dermed anderledes tilgang til at opleve og erfare, hvad kontakt, kommunikation, ledelse og relationer handler om. Ved hjælp af tango kan vi mærke helt konkret, hvad der sker når en kommunikation har et godt flow eller mister sin energi og går i stå.

Formålet med workshoppen er at skabe en mulighed for at samarbejdende grupper på nye måder kan blive klogere på handlemulighederne i den daglige kommunikation og koordinering. Samtidig kan det blive en fælles oplevelse, der bl.a. øger forståelsen for det sociale samspil.

> Se vores folder om ”Koordinering og Nærvær” 

Tangoworkshop januar 2016

> Mail eller ring for nærmere aftale