OPLÆG

Vi varetager kortere eller længere oplæg i forbindelse med personaledage, temadage, opstart på længere forløb i organisationer m.m. Vi skræddersyr oplæg så de retter sig mod din organisation og det tema det skal være en del af.

Dette er eksempler på oplæg vi har varetaget.

DEN NARRATIVE TILGANG

En formiddag med oplæg om den narrative ide og tilgang, samt en lille øvelse, hvor deltagerne taler sammen 2 og 2, med efterfølgende opsamling i plenum.Der vil blive givet eksempler som kobler an til deltagernes hverdag, ideer til noget håndterbart og inspiration til nogle eksperimenter.

NARRATIVT SUNDHEDSARBEJDE

I narrativt sundhedsarbejde ser man samtaler som medskaber af menneskers fornemmelse af betydning i verden og hvilke handlemuligheder de efterfølgende oplever. I en tid hvor sundheds- og ekspertråd er en lettilgængelig og efterspurgt vare på internettet, og hvor faglighed og viden i tiltagende grad er en flertydig størrelse, forandres den sundhedsfagliges kerneydelse i den primære sektor.

Der sker en bevægelse fra en ekspertposition hen imod en position som procesfacilitator, med samtalen som den centrale praksis.

KONSULTATIVE PROCESSER I FAGLIG VEJLEDNING

Hvilken feed-back og kritik understøtter bedst læring? Hvordan kan vi tale med de studerende om problemer og give feed-back, så man mindsker risikoen for nederlagsfornemmelse? Vi se på forskellige dilemmaer og temaer for vejledning.

Rammesætning af de forskellige slags samtaler med den studerende, og relationen mellem vejleder og studerende. Der ses på hvad relationen skal kunne og hvad gør man, når konflikter og andet svært dukker op.

> Mail eller ring for nærmere aftale