OPLÆG

Vi varetager kortere eller længere oplæg i forbindelse med personaledage, temadage, opstart på længere forløb i organisationer m.m. Vi skræddersyr oplæg så de retter sig mod din organisation og det tema det skal være en del af.

Dette er eksempler på oplæg vi har varetaget.

DEN NARRATIVE TILGANG
NARRATIVT SUNDHEDSARBEJDE
KONSULTATIVE PROCESSER I FAGLIG VEJLEDNING

> Mail eller ring for nærmere aftale