UNDERVISNING
OG UDDANNELSESFORLØB

Vi skræddersyr kortere og længere forløb til din gruppe eller organisation. Her er eksempler på undervisnings- og uddannelsesforløb, som er tilpasset den enkelte organisation.

KOLLEGIAL SUPERVISION

Når vi som kolleger søger hjælp hos hinanden, bliver hjælpen ofte i form at gode råd. Mange gode råd ender med at være nytteløse, da de enten ér afprøvet, eller ikke tager højde for den kompleksitet, som rådsøgeren står med. I narrativ praksis er vi optagede af hvordan man som kolleger kan supervisere hinanden, uden at nogen bliver positioneret som bedrevidende eller som den der ikke ved.

Vi skal arbejde med en supervisionsform som ønsker at fremme lysten til at opsøge kollegial supervision, frem for modet til at opsøge kollegial supervision.


Forløb på 5×1 dag med en personalegruppe

NARRATIV LEDELSE
Der ses på hvordan man kan arbejde med meningsskabelse og fortællinger i organisationer. Deltagerne introduceres til måder at arbejde med det narrative interview, for at kunne udfolde fortællingerne hos den enkelte medarbejder, i gruppen og i organisationen.

Som leder skal man altid navigere i kompleksitet og magtfelter, og opgaverne er mange og forskelligartede. Der vil blive introduceret og arbejdet med forskellige narrative metoder til at udfolde de dilemmaer, som den enkelte leder eller ledergruppen står i, og måske finde veje at gå.


Forløb på 3 x 2 dage med en mindre ledergruppe

> Læs mere om Lederudvikling

DEN KONSULTATIVE POSITION

Der arbejdes med det at skulle håndtere positionen som konsulent, samt de faldgruber, vanskeligheder og muligheder i dette, bl.a. i den gensidige sparring: Hvordan man undgår at kloge sig på hinanden, men kan lade sig inspirere gensidigt.

Der arbejdes med de narrative spørgsmål, som giver anledning til refleksion og viser respekt for den vejledte. Vi skal arbejde og øvelser med positionskort 1 og 2 og eksternalisering, der styrker den enkeltes færdigheder.


Forløb på 5 x 1 dag med en gruppe pædagogiske konsulenter

NARRATIVE SAMTALER

Forløbets første del består af undervisning og træning i udfoldelse af fortællinger. Dette vil give deltagerne små metoder til at spørge til den enkelte families erfaringer og dominerende fortællinger om dem selv. Hver deltager udvælger en eller to familier, som de vil invitere til en samtale, hvor deltageren får lejlighed til at afprøve spørgsmålene og få erfaringer med udfoldelse af familiens fortællinger. Erfaringerne fra disse samtaler samles og der ses på brugbarhed og mulighederne i denne tilgang. Derefter arbejdes videre med træning i de narrative samtalekort.


Forløb på 3×2 dage med en gruppe sundhedsplejersker

> Mail eller ring for nærmere aftale