Sidsel Arnfred har etableret Narrativ Konsulent i ønsket om at skabe bevægelse, udvide mulighedsfelter og skabe en mærkbar effekt.

”Jeg interesserer mig for menneskers meningsskabelse, der har betydning for vores ideer om hvem vi er og hvad vi kan, for styrken af vores samarbejde og for oplevelsen af den organisatoriske sammenhæng.”
sidsel_dot