SUPERVISION,
COACHING OG SAMTALER

Som supervisor, coach og samtalepartner lægger jeg vægt på, at de mennesker jeg er sammen med bliver styrket i deres oplevelse af at være kompetente, at ville noget med det de gør og at de bliver tydeligere på deres intentioner, samtidig med at de får talt sig frem til nye perspektiver og handlemuligheder.

Dette sker i en ramme hvor der ikke vurderes eller evalueres, men hvor man får mulighed for at undersøge og tage stilling til sit ståsted. I den position kan man langt nemmere bevæge sig i tanke og handlemuligheder.

Det narrative perspektiv tager også udgangspunkt i de problemer, som mennesker, grupper og organisationer bakser med. Hvor der er problemer, er der samtidig noget, som er vigtigt for os.
sidsel_dot