REFERENCER


Sidsel har fungeret som underviser på følgende uddannelser i konsulentfirmaet Dispuk
perioden 2008 – 2014

Narrativ Ledelse, 2 årigt uddannelsesforløb

Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse, Kreta,
2 årigt uddannelsesforløb

Konsulenten på arbejde, 2 årigt uddannelsesforløb
Narrative Samtaler, basisuddannelsen,
1. årigt uddannelsesforløb

Mellemlederuddannelsen ”Fra Lus til Lods”,
semesterforløb


Sidsel har fungeret som konsulent i følgende
organisationer i perioden 2008-2013

Jyske Bank
Københavns Universitet
Skejby Sygehus
Dansk Flygtningehjælp
Københavns Socialforvaltning
BUPL
IKAS; institut for kvalitet og akkreditering
Gladsaxe kommune
Hjertecenteret Rigshospitalet
Lyngby Tårbæk kommune
Sundhedsplejen Svendborg
Ringsted kommune
Center for Døvblindhed og Høretab
Sundhedsplejen Ringkøbing-Skjern
Psykiatrisk afdeling Risskov
Center for Høretab
Opholdsstedet Familiebo
Fonden Sparta
Væksthuset Solrød
Helsingør Rusmiddelcenter
Hillerslev skole
Opholdsstedet Kanonen
Kolding Hjemmestøtte
CFD Fredericia
Sundhedsplejen Thisted
Mariagerfjord kommune
Opholdsstedet Islevgaard
OK-Fonden Horsens
Børnehaven Spurvehuset
Public Funk
Rosenvangsskolen
Socialpædagogernes Landsforbund Slagelse
Thisted PPR
Vasac Slagelse