LEDERUDVIKLING

At arbejde med det personlige lederskab handler blandt andet om styrkelse af det at kunne håndtere dilemmaer. Der er altid flere ting der er vigtige på samme tid og som trækker i forskellige retninger. Dilemma og tvivl er både lederens modstander og lederens garanti for omtanke.

Forvaltning af magten, og ikke mindst pligten til at beslutte er ofte centrale temaer i lederudvikling. Hvor skal balancen mellem handling og forhandling ligge. Eller balancen mellem beslutningskraft og eftertænksomhed. Det giver anledning til for lederen at undersøge sit ståsted og mulige andre veje at gå.

Jeg varetager forløb for ledere og ledergrupper med henblik på at styrke det personlige lederskab. Det er kortere og længere forløb med undervisning, coaching og følgeskab igennem en arbejdsdag, med efterfølgende samtale og vejledning.

> Læs mere om Narrativ Ledelse
> Mail eller ring for nærmere aftale