PERSONALELEDELSE

Personaleledelse har i stigende grad form som ledelse af selvledende og medledende medarbejdere, og samtidig handler det i lige så stor grad om at skabe følgeskab. I begge eksempler er det centrale meningsskabelse.

Det handler både om at meningsgøre ledelsens tiltag og om at kunne lytte og skabe rum for medarbejderne til at fortælle, så der skabes mening for dem.

Personaleledelse kræver, at man har en forståelse af sproget, og at man gennem den måde man anvender sproget som leder, kan skabe positioner for sig selv og for andre, så man både som leder og som medarbejder kan trives bedre.

På den måde bliver det muligt at styre sin hverdag i modsætning til eks. at lade stressen styre.

>Læs om Workshop: Samtalen som ledelsesdisciplin

> Læs mere om Narrativ Ledelse
> Mail eller ring for nærmere aftale